I splitted a map of a centre of Pilsen into smaller aquare parts.Than I walk through each part and made a picture of every third person, who smiled at me. It was very long process full of dissapointment, but also interesting life stories. I wanted to point out, that people in our country (Czech Republic) should smile back more often. When I collected portraits I putted them into map again. Exact places, where I met smiling people, are marked by the red circle in a basic map of the city.
Rozdělila jsem si centrum Plzně, ve které bydlím teprve prvním rokem, na čtverce a v každém čtverci jsem vyfotografovala každého třetího člověka, který mi oplatil úsměv.
Navzdory tomu, že velké procento lidí mi utíkalo, odmítalo mě, či se tvářilo tak ustaraně, že jsem je nemohla v rámci původní myšlenky projektu oslovit,  držela jsem se mapy i čísla tři co nejvíce to šlo.
V některých čtvercích to ale je až čtvrtý nebo pátý člověk, v jiných jsem zas musela chodit i hodinu, aby se mi konečně někoho podařilo oslovit.
Cílem projektu bylo zkoumání většinové mentality lidí ve městě a města samotného.
Projekt mi dal ale mnohem více - potkala jsem napříč společenskými vrstvami nejrůznorodější směsici osob a příběhů. Snažila jsem se, aby výsledek o tom trochu vypovídal, ačkoliv bylo fotografování nutno pokaždé uspíšit.
Back to Top